1. Szerződés elfogadása

1.1 A jelen szerződés (továbbiakban “szerződés”) az

Széchenyi Egészségközpont
1085 Budapest, József krt 66. fsz.1
Adószám:21545513-1-42

a továbbiakban “Képző”,

és a tanfolyam résztvevő (a továbbiakban: “Jelentkező”) között létrejött jogilag kötelező megállapodás a Széchenyi Egészségközpont által szervezett Auriculo-terápia szemináriumok elnevezésű tanfolyam (a továbbiakban “tanfolyam”) tárgyában.

1.2 A tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező kijelenti, hogy megértette és elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, a tanfolyamra nem jelentkezhet és azon nem vehet részt.

2. A tanfolyam díja

A Résztvevő a tandíj részleteit átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki:
Kedvezményezett: Széchenyi Egészségközpont
Számlaszám: 11742087-20076939
Késedelmes fizetés esetén a Képzőhely jogosult a törvényben rögzített mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati órák díját.

3. Kötelezettségek

3.1. Résztvevő vállalja, hogy

- a képzést szervező képzési rendjét megtartja
- a képzés ismereteit a képességeinek megfelelően elsajátítja
- amennyiben olyan magatartást tanúsít, amely a felnőttképzési szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, a Képző a szerződést felbonthatja, és a képzésről eltanácsolhatja

3.2. Képző vállalja, hogy

- a képzés időtartamára a személyi, tárgyi és technikai feltételeket biztosítja
- a képzéshez kapcsolódó anyagokat a résztvevőnek biztosítja
- a képzés elvégzéséről (ha vizsgához szükséges) igazolást állít ki
- amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, a befizetett tandíjat a kiállított számlán szereplő befizető nevére visszafizeti, vagy a Résztvevőnek lehetőséget biztosít egy későbbi tanfolyamra történő átjelentkezésre.

A Képzőnek jogában áll a tanfolyamot törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Képző vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a tanfolyam elmaradásáról és a tanfolyamra jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.


4. Szerzői és tulajdonosi jogok

A tanfolyam anyagaihoz, kiadványaihoz, prezentációjához  fűződő minden jog,  változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, dokumentálás, publikálás és egyéb jog a Képző tulajdona.
A tanfolyam teljes anyagát szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt állnak.

5. Korlátozások

5.1 A tanfolyamon kiadott anyagokat vagy azok bármilyen részét, beleértve a szerződést is módosítani, sokszorosítani, terjeszteni tilos!

5.2 A tanfolyamon a Széchenyi Egészségközpont engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a jelentkező tanfolyamon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a tanfolyam részvételi díja sem jár vissza.

6. Lemondás
A Szervezőnek jogában áll a tanfolyamot törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szervező vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a tanfolyam elmaradásáról és a tanfolyamra jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.